نمایشگاه سلامت و بهداشت روان خانواده

 

نمایشگاه سلامت و بهداشت روان خانواده در هفته ناجا باعنوان از کوچه های صمیمی تا خانه های مجازی در جهار پلان و چهار سالن با سناریوی مشخص طراحی و اجرا  گردید .

بخش اول این نمایشگاه از یک مجموعه منسجم که تحت قالب یک محله و چند خانه قدیمی که شامل : مسجد ، حمام ، مغازه عطاری ، عکاسخانه ، سقاخانه ، سه خانه مختلف ، داخلی یک حیاط ، داخلی یک  اتاق ، چرخ هندوانه فروشی ، پینه دوزی ، و فشاری آب بوده که همگی در اشل واقعی طراحی و اجرا گردید.

این نمایشگاه به مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع اجرا شده . و از تاریخ ۱۵/ ۷ / ۸۸ لغایت ۲۱ / ۷ / ۸۸ واقع در تهران : خیابان فاطمی خیابان گمنام تالار بزرگ کشور در معرض دید بینندگان قرار گرفته است .

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:34  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:31  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:30  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:27  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:25  توسط beheshti  | 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:21  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:18  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:16  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:15  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:13  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:11  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:10  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:9  توسط beheshti  | 

 

  

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:8  توسط beheshti  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 7:6  توسط beheshti  |